Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Στεγάστηκε η συνέλευση!

Λόγω του χειμώνα βρέθηκε δύσκολο να συνεχίσουμε να κάνουμε συνελεύσεις στη Πλ. Βάρναλή και έπρεπε να βρεθεί ένας χώρος για να στεγαστεί ο αγώνας μας.
Από το Σάββατο 29 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο η Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Αργυρούπολης-Ελληνικού θα γίνεται στο Α' ΚΑΠΗ Αργυρούπολής, Αλεξιουπόλεως 27, στις 17:00.


Σε όλες τις γειτονιές, αγωνιζόμαστε για ένα κόσμο αλληλεγγύης, ισότητας, ελευθερίας, και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να το κάνουμε πραγματικότητα!

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ


Τετάρτη 5/10


Κάλεσμα συμμετοχής στην πορεία από την ανοιχτή λαϊκή συνέλευση Eλληνικού – Aργ/πολης με προσυγκέντρωση στην πλατεία Βάρναλη  στις 11:00.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΤΣΙΟΥ


ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ………………………………………………………………………………………………. (1)
 
Με το εκκαθαριστικό σημείωμα εισφορών και τέλους επιτηδεύματος Ν 3986/2011 (αρ. δήλωσης …………..) (2) που παρέλαβα, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ υπάρχει απαίτηση ...................................... (3) ευρώ του Υπουργείου Οικονομικών, από εμένα. 

ΕΠΕΙΔΗ η εισφορά του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011 αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη υπερφορολογηθεί είτε με μεγάλους φορολογικούς συντελεστές στο εισόδημα, είτε με την πληρωμή απαράδεκτα υψηλών συντελεστών ΦΠΑ και άλλων έμμεσων φόρων, σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα που έχουν χαμηλούς αντίστοιχους συντελεστές φόρου εισοδήματος και σχεδόν  μηδενική επιβάρυνση από το ΦΠΑ (λόγω του συμψηφισμού ΦΠΑ πωλήσεων-αγορών ) κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας που προβλέπει το άρθρο 4 παρ.5, σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος και της αρχής της ίσης μεταχείρισης που προβλέπει το αρθ. 4 παρ. 1 & 2, του Συντάγματος.             
  ΕΠΕΙΔΗ η παρ. γ της παρ.4 του άρθρου 29 του Ν 3986/2011, στην ουσία μου αποστερεί το δικαίωμα της παροχής έννομης προστασίας, κατά παράβαση του αρθ. 20 παρ 1 του Συντάγματος.
ΕΠΕΙΔΗ η απουσία διαχρονικής πολιτικής βούλησης για πάταξη της φοροδιαφυγής και δίκαιη κατανομή των φόρων, έχει αποστερήσει τεράστια ποσά από το Δημόσιο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνομαι άδικα και δυσανάλογα με φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, φόρο μεταβίβασης ακίνητων κλ
ΕΠΕΙΔΗ το εισόδημά μου έχει μειωθεί δραματικά, εξαιτίας του μνημονίου καιτης οικονομικής κρίσης και αδυνατώ να ανταποκριθώ σε βασικές ανάγκες  ,το όποιο νέο εισπρακτικό μέτρο εις βάρος μου αντίκειται στην Συνταγματικά  κατοχυρωμένη αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας (άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος).
 ΕΠΕΙΔΗ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………(4)


                                              ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ, ΔΕΝ ΘΕΛΩ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ            

                 Σας ενημερώνω ότι επειδή,  όπως προανέφερα οι διατάξεις του Ν 3986/2011 είναι παράνομες και αντισυνταγματικές, αρνούμαι να πληρώσω το εκκαθαριστικό σημείωμα εισφορών και τέλους επιτηδεύματος και δεν συναινώ σε οποιοδήποτε διοικητικό μέτρο που σχετίζεται με το προαναφερόμενο εκκαθαριστικό και σε συμψηφισμό με απαιτήσεις που έχω από το Δημόσιο.  Με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου, δηλώνω ότι θα προβώ σε οποιαδήποτε αναγκαία  ενέργεια (εξώδικη ή δικαστική) κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διαφυλάξω  και προασπίσω τα Συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου.

 Υπογραφή                         Ημερομηνία                                              Τόπος                                                                  ΑΦΜ                                   ΕΠΩΝΥΜΟ                                               ΟΝΟΜΑ                                                                  e-mail                                   ΚΙΝΗΤΟ                                             ΣΤΑΘΕΡΟ                                                                 

  
ΟΔΗΓΙΕΣ
πηγή: ΑΣΚ Εφοριακών
Κατεβάστε το έντυπο από  ΕΔΩ  
1. Συμπληρώνουμε τη ΔΟΥ που αναγράφει το εκκαθαριστικό ( πάνω δεξιά).
2. Ο αριθμός δήλωσης είναι δεξιά του ΑΦΜ και αριστερά του επωνύμου.
3. Το ποσό της οφειλής του εκκαθαριστικού.
4. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας στο τέλος του κειμένου με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
5. Το παραδίδουμε στην αρμόδια ΔΟΥ στην γραμματεία, όπου ζητάμε αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο κρατάμε με αντίγραφο της δήλωσης.
6. Αν αρνηθούν την παραλαβή, το ταχυδρομούμε με συστημένη επιστολή (από τα ΕΛΤΑ φυσικά) και κρατάμε το αποδεικτικό της κατάθεσης, με αντίγραφο της δήλωσης.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

'Αρθρο 2: Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας

1. O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

'Αρθρο 4: Ισότητα των Ελλήνων

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

'Αρθρο 20: Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
1. Kαθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.
2. Tο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.
'Αρθρο 25: Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων
1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

Κειμενο προς Δ.Σ. Αργυρουπολης-Ελληνικου


Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση
Αργυρούπολης - Ελληνικού

  Η Λαϊκή Συνέλευση είναι μία πρωτοβουλία κατοίκων Αργυρούπολης- Ελληνικού, οι οποίοι μαζεύονται από τον περασμένο Μάιο, κάθε Σάββατο στην Πλ. Βάρναλη, με στόχο να ενεργήσουν ως αυτόνομοι άνθρωποι που συνεργάζονται για το συλλογικό καλό και να συζητήσουν για οτιδήποτε υποβαθμίζει και παγιδεύει την ζωή μας. Αντιστεκόμαστε και προτείνουμε λύσεις στα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που άλλοι δημιούργησαν εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων.
  
  Στόχος μας είναι να συνεχιστούν οι Συνελεύσεις και τον χειμώνα, αλλά λόγω των δυσμενών συνθηκών της πλατείας είναι αναγκαίο να βρεθεί ένας κλειστός χώρος.
  
  Λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της Συνέλευσης θεωρούμε ότι η συμβολή του Δήμου στο να της δοθεί ένας κλειστός χώρος στην Συνέλευση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

   Αιτούμαστε να μας δοθεί ένας χώρος με τα εξής κριτήρια:

1.      Κάθε Σάββατο στις 18.00 έως την λήξη της Συνέλευσης με ευθύνη δική μας για διατήρηση και κλείδωμα του χώρου,
2.      Χωρητικότητα  100 ατόμων,
3.      Θέρμανση,
4.      Καρέκλες,
5.      Τουαλέτες.
Προτεινόμενοι χώροι:
1.      Α' ΚΑΠΗ Αργυρούπολης,
2.      Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού,
3.      Αίθουσα  Δ.Σ. στο Δημαρχείο.